Skip to content

KLİMA SANTRALİ

Klima Santrali Nedir?

Havasan havalandırma olarak cevabımız.

Klima Santrali, atmosferden alınan taze havanın çeşitli şartlandırmalardan sonra alana gönderilmesini sağlayan cihazdır. Klima santrali çalışma prensibi dahilinde bölgeye taze hava verilmesi, sıcaklık ve nem oranının ayarlanması, havanın toz ve parçacıklardan arındırılması söz konusudur. Klima santrali kullanım alanları farklı olduğu için sistemin kullanım ve kurulum yöntemleri de farklılaşmaktadır. Klima santrali çeşitleri mekanın özelliklerine ve santralden beklenen performansa göre belirlenmektedir. Her bina ve sektör için özel olarak projelendirilmesi gerekmektedir.

Cihaz çeşitleri

  • Karışım havalı,
  • Isı geri kazanımlı,
  • Taze havalı,
  • Hijyenik klima olarak klima santrali çeşitleri vardır.